Kõzzétételi dokumentumok

Név    
Vissza - 3.1. A mûködés tövényessége, ellenõrzések

I. Vizsgálatok, ellenõrzések listája

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenõrzések felsorolása Nem releváns

II. Az Állami Számvevõszék ellenõrzései

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az Állami Számvevõszék ellenõrzéseinek nyilvános megállapításai Nem releváns

III. Egyéb ellenõrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenõrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Nem releváns

IV. A mûködés eredményessége, teljesítmény

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, idõbeli változásuk  

V. A mûködés eredményessége, teljesítmény

A) Adat megnevezés B) Megjegyzés
1. A közfeladadtot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapulú statisztikai adatgyûjtés eredményei, idõbeli változásuk.