SZAKDOLGOZÓI ÉS SZAKORVOSI ÁT- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSEKKEL NÖVELI A BETEGELLÁTÁS SZÍNVONALÁT ÉS HATÉKONYSÁGÁT A SZIGETVÁRI KÓRHÁZ
(EFOP-1.10.3-17-2017-00020)

Program neve:

SZAKDOLGOZÓI ÉS SZAKORVOSI ÁT- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSEKKEL NÖVELI A BETEGELLÁTÁS SZÍNVONALÁT ÉS HATÉKONYSÁGÁT A SZIGETVÁRI KÓRHÁZ

Projekt azonosító:

EFOP-1.10.3-17-2017-00020

Projekt címe:

A Szigetvári Kórház képzési programjának megvalósítása

Támogató alap:

Európai Strukturásis és Beruházási Alapok

Kedvezményezett neve

Szigetvári Kórház

Projektmenedzser:
Szakmai vezető:

A szerződött támogatás összege:

176.047.650 Ft

Projekt megvalósítás időtartama:

2018.06 - 2020

A projekt pályázatban rögzített célja:

Tovább folytatódik a betegközpontú fejlesztés a Szigetvári Kórházban. Az idén júniusban kezdődő és 2020 tavaszáig tartó, "A Szigetvári Kórház képzési programjának megvalósítása" című (EFOP-1.10.3-17-2017-00020) projekt 176 047 650 forint támogatást nyert el. A program jóvoltából 6 szakorvos és 51 egészségügyi szakdolgozó át- és továbbképzésével több és még felkészültebb szakember vehet részt a betegek színvonalasabb, hatékonyabb gyógyításában.

Az elmúlt öt évben a Szigetvári Kórház jelentős beruházásokat hajtott végre. Az infrastrukturális fejlesztések-hez illeszkedik a megújult osztályokon a betegek ellátását végző szakszemélyzet továbbképzése. Ennek egyik fő célja a betöltetlen intézményi hiányszakmának minősülő munkakörök arányának csökkenése, továbbá az egészségügyi szakmai tevékenység végzésére jogosító képesítéssel, felkészítéssel rendelkezők arányának növekedése.

A több területen is fennálló szakemberhiány megoldását szolgálja az 51 szakdolgozót (egészségügyi gya-korlatvezető, endoszkópos szakasszisztens, felnőtt intenzív szakápoló, geriátriai és krónikusbeteg-szak-ápoló, műtőssegéd, gipszmester, pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató) valamint 6 szakorvost (dia-betológus, obezitológius, szülészeti-nőgyógyászati ultrahang-diagnoszta) érintő magas színvonalú elméleti, valamint a saját intézményben, azaz kórházi környezetben megvalósuló gyakorlati felkészítés.

A képzések mindegyike hozzájárul az egészségügyi ellátás színvonalának növekedéséhez. A több és kép-zettebb szakember jobban ki tudja venni a részét az egyének megfelelő egészségügyi állapotának megőrzéséből, közvetetten a foglalkoztatás bővítéséből, hiszen a gyógykezeléssel töltött idő jelentősen lerövidülhet, így megvalósulhat a mihamarabbi munkába állás. Az új munkakörök kialakítása és betöltése elősegíti a közfeladatot ellátó szakemberek mobilitását, az elmaradott járásban élők hiányszakmákba történő át-, illetve továbbképzése pedig az érintettek helybentartását is.

Az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból, 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatással finanszírozott képzések jóvoltából a kórház dolgozói és az ott megforduló évi hárommillió beteg közvetlenül és közvetetten is élvezheti a fejlesztés kedvező hatásait, javulhat az ellátás színvonala, ami egyértelműen pozitív hatással lesz a kórház mindennapi életére, megítélésére egyaránt.